Młodzież

GDAŃSKA AKADEMIA SPORTOWA OLIVIA to nowa inicjatywa o charakterze prawnym. Założycielami i jednocześnie fundatorami są Josef Vitek oraz Krzysztof Lehmann. Stanowią oni jednocześnie Zarząd Fundacji, który kieruje jej działalnością i reprezentuje fundację na zewnątrz. W dniu 31 maja 2022 roku została powołana Rada Programowa Fundacji. Przewodniczącą została wybrana Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku Pani Małgorzata Skwira. Rada Programowa stanowi ciało doradcze Fundacji.

GAS Olivia to klub sportowy, który kładzie nacisk na najwyższe standardy treningu hokeja na lodzie. Tworzymy społeczność ludzi o podobnych zainteresowaniach i naszym celem jest rozwijanie tej dyscypliny na Pomorzu.